εύερος

εὔερος, -ον (Α)
βλ. εύειρος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. εύειρος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὔερος — εὔειρος with masc/fem nom sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εύειρος — εὔειρος και αττ. τ. εὔερος, ον (Α) αυτός που έχει καλό έριο, μαλλί, ο βαθύμαλλος. [ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + είρος «μαλλί»] …   Dictionary of Greek

  • u̯eren- (*su̯eren-) —     u̯eren (*su̯eren )     English meaning: ram, sheep, lamb     Deutsche Übersetzung: “Widder, Schaf, Lamb”     Material: O.Ind. *uran (from *vuran ), acc. *uraṇam, nom. urü, from which uraṇa m. “lamb, aries, ram”, urü f. ‘sheep”, in… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.